Små ryggsäckar i skogen.

Fruktmatsäck i gropskogen en solig förmiddag.

Vad innebär Filiorums föräldrakooperativ?

 • Vi är en förskola som sköts enligt skolverkets riktlinjer men drivs i privat regi.
 • Det kostar inte mer än en kommunal förskola, men det ger så mycket mer.
 • Föräldrar är medlemmar i den ekonomiska föreningen.
 • Föräldrar som är med i styrelsen har arbetsgivaransvar.
 • I ett föräldrakooperativ går varenda krona direkt in i verksamheten. Ingen vinst plockas ut.
 • Filiorum får bidrag från kommunen.
 • Föräldrar har arbetsplikt i form av att familjen är ”jourfamilj” en vecka/ termin. Då förväntas man handla två gånger i närliggande butik samt tömma återvinningen och tvätta moppar.
 • Föräldrar deltar i arbetsdagar en gång per termin. Då kan vi förbättra och/eller förändra miljön på förskolan. Vi fixar på gården, målar, städar, lagar, slänger skräp, tvättar och gör fint. Ett ypperligt tillfälle att lära känna andra föräldrar och göra någonting tillsammans för sina barn.

Vad får ni hos Filiorums föräldrakooperativ?

 • Ditt barn får fröknar som gör sitt yttersta för att hen ska  utvecklas och må bra och vilja komma till oss.
 • Vi har hög personaltäthet.
 • Vi är enavdelning, vilket innebär färre möten och en lugnare vardag för ditt barn.
 • Du lär känna de barn som ditt barn träffar under dagarna och deras föräldrar.
 • Du tar regelbundet del av ditt barns vardag genom personligt möte med personal, digitala kommunikationsvägar och allt arbete/pyssel som barnen sätter upp på väggarna.
 • Du får en bra insyn i verksamheten.
 • Du får möjlighet att påverka verksamheten.
 • Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. På det här sättet får föräldrarna samtidigt insyn, ansvar och engageras i verksamheten.
 • Personal bjuder regelbundet in föräldrar att göra roliga aktiviteter ihop med sina barn på förskolan.

 

Rutiner vid klagomål från förälder 

Klagomål från föräldrar rörande styrelsens och/eller personalens arbete och agerande samt verksamheten i stort kan lämnas:

-Steg 1, Muntligt eller skriftligt, personligen till personal eller styrelsemedlemmar.

– Steg 2, Skriftligt via mail till styrelsen@filiorum.sepersonalen@filiorum.se eller till den gemensamma mailadressen filiorum@filiorum.se.  

– Steg 3, Skriftligt via post eller i brevlådan till någon av styrelsemedlemmarna

– Steg4, Via Mora Kommuns hemsida.
www.morakommun.se/barn-och-utbildning/synpunkter-och-klagomal-enligt-skollagen.html  

Ditt klagomål kommer behandlas på närmast följande styrelse och/eller personalmöte beroende på vem och vad ärendet gäller. Observera att styrelsen sammanträder ca en gång i månaden och du kan i värsta fall få vänta några veckor på svar. Gäller klagomålet ett akut ärende sammankallar vi till extra möte. 

Du får gärna vara anonym, ditt ärende kommer behandlas lika seriöst oavsett om det finns avsändare eller inte. Vi rekommenderar att du skickar ditt klagomål med brev (postnord) om du vill vara garanterad anonymitet. Det går också bra att vara delvis anonym. Till exempel genom att ta kontakt med en person i styrelse eller personal och låta den personen föra din talan, samt vara den som återkopplar hur ditt ärende hanteras.  

Vår önskan är att Filiorum ska ha ett öppet klimat där vi kan diskutera även jobbigare och mer komplicerade saker öppet, men vi förstår att vissa ärenden är mer känsliga och erbjuder därför möjligheten att anonymt lämna in klagomål. Vi tror vidare att verksamheten utvecklas bäst om vi samarbetar och vi uppmuntrar därför er föräldrar att kontakta oss på något av ovanstående sätt om ni upplever problem på Filiorum. 

Vi vill alla ha en trevlig och bra förskola till våra barn och en väl fungerande konflikt- och klagomålshantering ser vi som ett viktigt led i detta.