Små ryggsäckar i skogen.

Fruktmatsäck i gropskogen en solig förmiddag.

Vad innebär Filiorums föräldrakooperativ?

 • Vi är en förskola sköts enligt skolverkets riktlinjer men drivs i privat regi.
 • Det kostar inte mer än en kommunal förskola, men det ger så mycket mer.
 • Föräldrar är medlemmar i den ekonomiska föreningen.
 • Föräldrar som är med i styrelsen har arbetsgivaransvar.
 • I ett föräldrakooperativ går varenda krona direkt in i verksamheten. Ingen vinst plockas ut.
 • Filiorum får bidrag från kommunen.
 • Föräldrar har arbetsplikt i form av att familjen är ”jourfamilj” en vecka/ termin. Då förväntas man handla två gånger i närliggande butik samt tömma återvinningen och tvätta moppar.
 • Föräldrar deltar i arbetsdagar en gång per termin. Då kan vi förbättra och/eller förändra miljön på förskolan. Vi fixar på gården, målar, städar, lagar, slänger skräp, tvättar och gör fint. Ett ypperligt tillfälle att lära känna andra föräldrar och göra någonting tillsammans för sina barn.

Vad får ni hos Filiorums föräldrakooperativ?

 • Ditt barn får fröknar som gör sitt yttersta för att hen ska  utvecklas och må bra och vilja komma till oss.
 • Vi har hög personaltäthet.
 • Vi är enavdelning, vilket innebär färre möten och en lugnare vardag för ditt barn.
 • Du lär känna de barn som ditt barn träffar under dagarna och deras föräldrar.
 • Du tar regelbundet del av ditt barns vardag genom personligt möte med personal, digitala kommunikationsvägar och allt arbete/pyssel som barnen sätter upp på väggarna.
 • Du får en bra insyn i verksamheten.
 • Du får möjlighet att påverka verksamheten.
 • Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. På det här sättet får föräldrarna samtidigt insyn, ansvar och engageras i verksamheten.
 • Personal bjuder regelbundet in föräldrar att göra roliga aktiviteter ihop med sina barn på förskolan.