Filiorums föräldrakooperativ bedriver förskoleverksamhet för barn 1-6 år. Verksamheten bedrivs i enlighet med styrdokumentet Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, samt skolplan för Mora kommun. Varje höst upprättar vi en lokal arbetsplan med prioriterade mål ur vår läroplan för att kvalitetssäkra Filiorums pedagogiska arbete.

Vi anser att den viktigaste grunden för att barn ska kunna utvecklas och lära är att de känner sig trygga. Empati och vänskap är områden som vi vill hjälpa barnen att utveckla. Från vår läroplan har vi därför b.la prioriterat mål i vår lokala arbetsplan 2015/2016 som:

Att varje barn utvecklar:

”Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar”

”Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”

Med b.la sagor och lekar som hjälp arbetar vi kring dessa och andra viktiga mål från Lpfö 98/10.

Vi upprättar varje höst en ny likabehandlingsplan som syftar till att kartlägga just den barngrupp vi har för nu. Genom barnintervjuer och observationer planerar vi hur vi på bästa sätt lägger upp vårat arbete för att förhindra kränkningar av olika slag.

Vill du ta del av våran arbetsplan och/eller likabehandlingsplan går det bra att kontakta oss på:

personalen@filiorum.se