Bingopromenad med förskolebarn.

En bingopromenad där vi samarbetar för att hitta allt som finns på bingobrickan.

Vi ser barnen som kompetenta och självständiga personer, och visar dem respekt därefter. Hos oss får de växa i sin identitet genom att lära sig ta ansvar, bli självständig och utveckla sina förmågor. Vi hjälper gärna och ofta barnen, men den hjälpen yttrar sig oftast som hjälp till självhjälp. Vi vägleder ditt barn så ditt barn känner att det kan själv, vid ex påklädning, pyssla, skära mat, konstruera med ex lego, är vi vuxna nära och stöttande, men själva görandet fixar oftast barnet själv med stolthet och växande självsäkerhet som en bonus.

Vi är här för barnen! De är inte här för oss. Vi tror på barns inflytande och är därför lyhörda för barnens viljor när vi genomför en aktivitet/tema. Vi är medvetna om att vi har en barngrupp med många olika individer och att vi måste låta alla få komma fram med sitt inflytande. Även om man är en tystare personlighet blir man aldrig osynlig hos oss. Alla barn har rätt till samma utrymme och ska få känna sig sedd och uppmärksammad varje dag hos oss.

Vi tror på att; det vi fokuserar på växer! Därför fokuserar vi på barnens styrkor och positiva beteende. Vi uppmärksammar och belyser det som barnen gör bra av god vilja och avsikt. När vi lyfter det positiva och goda beteendet så sprider sig den typen av beteende snabbt till övriga barn i barngruppen. Med detta bemötande hjälper vi ditt barn att utveckla en god självkänsla och bra självbild.